S'ha explicat el comentari destacat de YouTube

Aquesta Zona S respon a la pregunta 'què és un comentari destacat a YouTube'? - explica què és el seu - després les seves característiques i beneficis.